Δράση Στο Φράγμα Θέρμης

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο φράγμα Θέρμης
Hiking και παράλληλα Καθαρισμός του δασους στην περιοχή του Φράγματος Θέρμης.