ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Το να γίνει κάποιος μέλος, σημαίνει  ότι επιθυμεί να συμμετέχει εθελοντικά, είτε με την ιδιότητα του είτε με την εργασία του, στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση των ενεργειών, απαραίτητων για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση μιας δράσης.

Αυξάνει τη δυναμική του Greek Eco Project, αναπτύσσει την ομαδικότητα και ενισχύει οικονομικά το σύλλογο με το ετήσιο τίμημα συνδρομής.

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων σας, ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται και στο email σας, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να γίνετε ένα ενεργό μέλος της Greek Eco Project.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

  • Το ελάχιστο όριο λέξεων ειναι 6