ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου οικολογικού πάρκου στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με ενεργειακά αυτόνομες υποδομές από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, όπου θα αποτελεί το κέντρο δράσης μας. Στο οικολογικό πάρκο θα πραγματοποιούνται:

🌱εκθέσεις

🌱επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις ανοιχτές προς το κοινό

🌱σεμινάρια εκμάθησης παραδοσιακών τεχνικών

🌱διαδραστικά παιχνίδια οικολογικής αυτογνωσίας

🌱κυψέλες Τέχνης με καλλιτεχνικά δημιουργήματα από απορρίματα

🌱εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων

Λαχταράμε να συν-δημιουργήσουμε ένα οικολογικό πάρκο αναψυχής επισκέψιμο από όλους, φιλικό προς την οικογένεια και συντροφικό για τους πάσης φύσεως αναζητητές, με εδώδιμους κήπους και ανοιχτούς παιχνιδότοπους, χώρους για παιχνίδια με τα κατοικίδια και ευχάριστες γωνίες επικοινωνίας.

Πως θα γίνει το όνειρο μας πραγματικότητα;

Με τη δική σας ενεργή συμμετοχή, την υποστήριξη χορηγών κοινωνικής ευθύνης και κοινοτικά προγράμματα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε projects όπως:

🌳Περιβαλλοντικές δράσεις με τη συμμετοχή σας, όπως καθαρισμοί ακτών και θαλασσών, δενδροφυτεύσεις, αναπλάσεις πάρκων, δημιουργίες έργων τέχνης από άχρηστα αντικείμενα.

🌳Ενημέρωση μέσα από προγράμματα γνωριμίας και εκδρομές για τις προστατευόμενες περιοχές.

🌳Δημιουργικά παιχνίδια, μαθήματα παρατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων και επιστήμης των πολιτών

🌳Συνεργασίες με δημόσιους φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις, ντόπιο πληθυσμό, μαθητές, αγρότες, κτηνοτρόφους και επιστήμονες, ώστε να ακούγεται η γνώμη όλων και να προτείνονται λύσεις βασισμένες στη Φύση.

🌳Οικολογική αφύπνιση και περιβαλλοντική εκπαίδευση σε ενήλικους και παιδιά.

🌳Πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας- επανάχρησης και ανακύκλωσης.

🌳Προώθηση ιδεών μείωσης της υπερκατανάλωσης, προσωπικής μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προτίμησης τοπικών προϊόντων.