Ελαιόρεμα Πυλαίας, Θεσσαλονίκη 29 Μαΐου 2022

Συγκεντρωθήκαμε στο Ελαιόρεμα της Πυλαίας για να φροντίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του και να μάθουμε παρέα για την αξία της προστασίας του Περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 101ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης και υπό τους ήχους των Batala Salonikca καθαρίσαμε, παίξαμε εκπαιδευτικά παιχνίδια και μιλήσαμε για την αξία της οικολογίας και της ανακύκλωσης.

Μαζέψαμε 100 κιλά απορρίμματα με την βοήθεια 100 εθελοντών.