Θέρμη 11 Οκτωβρίου 2020

Οι κάτοικοι της περιοχής επέκτασης Θέρμης υλοποίησαν την πρωτοβουλία “Καθαρίζουμε την γειτονιά μας”.
Mέλη του Greek Eco Project, υποστηρίξαμε την δράση εθελοντικά.

Ο εθελοντισμός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να βοηθήσεις τις τοπικές κοινωνίες του τόπου σου και όχι μόνο.
Ταυτόχρονα οι εμπειρίες που αποκτάς, οι νέες γνωριμίες που κάνεις, η ικανοποίηση της προσφοράς, είναι η αμοιβή που αναζητάς.