Θέρμη 21 Φεβρουαρίου 2021

Με την βοήθεια κατοίκων της περιοχής επέκτασης Θέρμης Θεσσαλονίκης, καθαρίσαμε την γειτονιά και φτιάξαμε ξύλινες ταμπέλες με “πράσινα” μηνύματα όπου και τοποθετήσαμε σε διάφορα σημεία.