Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2022

Ο Greek Eco Project “έκατσε στο θρανίο” του οργανισμού HIGGS που μέσα από το πρόγραμμα Green and Social Entrepreneurship Incubator βοηθάει οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής / πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης να ενισχύσουν τη στρατηγική και τη βιωσιμότητά τους.