ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Όταν οι μικροί φίλοι του Greek Eco Project δίνουν το καλό παράδειγμα στους μεγάλους… 
Καθαρισμός παραλίας Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής.