ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

Η Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα βρίσκεται στη Χαλκιδική. Μια προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στο Ευρωπαικό δίκτυο, #Natura2000 .
Είναι ένας μικρός αλλά σημαντικός υγρότοπος.
Kατακλύζεται περιοδικά με νερό, μικρού βάθους. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου το νερό εξατμίζεται τελείως. Χαρακτηρίζεται ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και ως Καταφύγιο Αγρίας Ζωής.

Κύριες απειλές για την προστατευόμενη περιοχή είναι:

🏘Η οικοπεδοποίηση μέρους των εκτάσεων του οικοσυστήματος
💧Η έντονη μείωση των υδάτων της λιμνοθάλασσας (ξηρασία, υπεράντληση)
🚗Η διάνοιξη πολλών δρόμων και η διέλευση οχημάτων μέσα από τις εκτάσεις του υγροβιότοπου (αλλοίωση φυσικού χαρακτήρα)
🚜Οι αμμοληψίες για τεχνικούς σκοπούς
🥤Η απόρριψη σκουπιδιών στις εκτάσεις του υγροτόπου
🏖Η χρησιμοποίηση κατά τους θερινούς μήνες των αμμοθινών από τους λουόμενους.
🎺Η ηχορύπανση κυρίως τους θερινούς μήνες από τους λουόμενους (όχληση πουλιών)
🦩🦆🦩🦆🦩🦆🦩🦆🦩🦆🦩🦩🦆🦩🦆🦩🦆🦩🦆🦩
MIO – ECSDE