ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΥΣ GREEN AMBASSADORS ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL

Στις 16-12-2020, πραγματοποιήθηκε webinar , στους Green ambassadors της εταιρίας Alumil.
Παρουσιάσαμε τον σύλλογο Greek Eco Project, τις δράσεις μας , την αξία του εθελοντισμού, 10+1 οικολογικούς τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων στην καθημερινότητά μας και μιλήσαμε για τις μελλοντικές μας δράσεις .