ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Πολιτική Επιστροφών Ελαττωματικών Προϊόντων
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εάν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος δηλώσει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Μετά το πέρας των 15 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η «Greek Eco Project» μπορεί να μην αποδεχθεί την επιστροφή και αντικατάσταση του. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την «Greek Eco Project».

Πολιτική Επιστροφών Μη Ελαττωματικών Προϊόντων
Το greekecoproject.gr κατανοώντας πλήρως την φύση των ηλεκτρονικών αγορών και θέλοντας να στηρίξει τους πελάτες του αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων προϋποθέτοντας τα παρακάτω :
Το προϊόν είναι αμεταχείριστο και στην αρχική του συσκευασία μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό
Η συσκευασία και το συνοδευτικό υλικό πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση
Το αίτημα επιστροφής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό προϊόν από την μεγάλη γκάμα μας.

Πολιτική Επιστροφών λανθασμένων Προϊόντων
Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην «Greek Eco Project», τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν μόνο την «Greek Eco Project». Ο πελάτης οφείλει μόνο να κρατήσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και τυχόν συνοδευτικό υλικό.

Διαδικασία Επιστροφής – Επιστροφή μέσω courier
Συσκευάζετε το προϊόν σε κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.
Το κόστος επιστροφής για την πρώτη επιστροφή μιας παραγγελίας επιβαρύνει την «Greek Eco Project» και για κάθε επόμενη επιστροφή της ίδιας παραγγελίας επιβαρύνει τον αποστολέα.

Διαδικασία Επιστροφής – Επιστροφή σε κατάστημα
Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία
Απευθύνεστε στην οργάνωση «Greek Eco Project» μαζί με την απόδειξη παραλαβής της παραγγελίας σας.